משלוחים מדן ועד אילת

AMOR MUDDLER

מאדלר מעץ קשיח מתאים במיוחד לכתישת לימונים ולהכנת משקאות כמו קפרינייה ומוחיטוType: מאדלר